Vi utför:

Certifierad av AB Svensk våtrumskontroll

 

 

GVK är en stiftelse där stora byggherrar, förvaltare och entreprenörer ingår. Dessa har som gemensamt mål att komma till rätta med vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora skadekostnader som bristfälligt utförda tätskikt i våtrum medfört under årens lopp.

Genom GVK har en samordning skett och en helhetssyn kunnat anläggas på hur ett tätt våtrum skall utföras. De återkommande kontrollerna bidrar till att bibehålla en hög kvalitet i utförandet och ger en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar avseende våtrumsinstallationer.

I GVK ingår:
HSB Riksförbund, Riksbyggen, VVS-Installatörerna, Sveriges Almännyttiga Bostadsföretag (SABO), Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC), Fastighetsägarna Sverige, Villaägarnas Riksförbund, Bolvbranschens Riksorganisiation (GBR)